Checkup installatie


check up elektrische installatieAfgekeurd en wil je laten herkeuren ? Heeft jouw woning een veilige elektrische installatie ? Kindveilig ? Brandveilig ? 

Met onze checkup dienst gaan we voor een veilige elektrische installatie, door volgende acties:

– doorlichting elektrische installatie (oa. nakijken of deze voldoen aan het AREI)
– controleren zekeringenkast(en)
– aarding en isolatie-meting
– testen correcte werking verliesstroomschakelaars
– opmaken elektrische AREI schema’s die nodig zijn voor een (her)keuring bv. bij verkoop.

Nadien maken we een rapport over de vereiste aanpassingen die nodig zijn voor de veiligheid en een positieve AREI keuring of herkeuring bij afkeuring. Indien gewenst kunnen wij de officiële keuring bij een onafhankelijk bureau aanvragen.

Kostprijs van onze check-up dienst varieert van 330 tot 450 eur, afhankelijk van het aantal zekeringkasten/kringen (prijzen excl. BTW, indien verplaatsing > 15 km wordt een kleine verplaatsingsvergoeding aangerekend).